ZAMÓW Z DARMOWĄ DOSTAWĄ! DO KOŃCA LIPCA TRANSPORT GRATIS dla zamówień powyżej 2000 zł

Masz pytania? + 48 61 655 44 99 lub NAPISZ
Wpisz szukaną frazę lub nr katalogowy

Zarządzanie ruchem w magazynie

Magazyn jest elementem łańcucha dostaw, w którym ma miejsce przechowywanie towarów. Czynności wykonywane w obrębie obiektu magazynowego obejmują przyjmowanie towarów, ich przemieszczanie i składowanie oraz przygotowywanie do wydania w momencie zaistnienia zapotrzebowania na nie. Odpowiednie zarządzanie ruchem w obrębie obiektu jest bardzo istotnym zadaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy zatrudnionych oraz efektywność przeprowadzanych operacji.

Ruch w obrębie magazynu obejmuje ruch wózków widłowych, ruch pieszych sterujących wózkami paletowymi i podnośnikowymi oraz ruch pieszych.

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych.

Stworzenie zasad organizacji ruchu wewnątrz obiektu powinno być poprzedzone analizą kilku czynników, na które składają się:

  • analiza rodzaju pojazdów poruszających się po magazynie
  • analiza natężenia ruchu
  • stworzenie planu obiektu i tras przemieszczania się wózków widłowych i pieszych
  • umiejscowienie obszarów rozładunku, załadunku i kompletacji

W miarę możliwości należy wprowadzić ruch jednokierunkowy,  osobne drogi dla pieszych i wózków widłowych oraz wprowadzić oznakowane przejścia w miejscach, gdzie krzyżują się drogi pojazdów i przechodniów. Należy również pamiętać, iż szczególnie dobrze oznakowane powinny być strefy braku ruchu pojazdów oraz strefy braku ruchu pieszych.

Powyższe opracowanie powinno w szczególności określać normy związane z maksymalnymi prędkościami środków transportu i komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych, które muszą być  uzależnione od szerokości dróg, natężenia ruchu i widoczności. Będą one różne w zależności od typu obiektu, systemu składowania, zastosowanych środków transportu oraz sposobu przepływu materiałów w magazynie.

Pracownik przy pułkach w magazynie

Drogi w budynkach powinny być wyraźnie wyznaczone za pomocą ciągłych pasów o dobrze widocznej barwie, najlepiej żółtej lub białej. Rozmieszczenie pasów wyznaczających drogi powinno uwzględniać niezbędną odległość między pojazdami i jakąkolwiek przeszkodą mogącą znajdować się w pobliżu oraz między pieszymi i pojazdami. Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami  prawa o ruchu drogowym, gdyż są one ujednolicone i ogólnie znane większości społeczeństwa. Przykładowymi znakami, stosowanymi w magazynach, a zaczerpniętymi z przepisów o ruchu drogowym są zakaz ruchu pojazdów, zakaz wjazdu, miejsce parkowania, zakaz ruchu pieszych, przejście dla pieszych, znak ustąp pierwszeństwa, znak stop czy ograniczenie prędkości. Miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów powinny być oznakowane skośnymi pasami  - na przemian żółtymi i czarnymi.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w magazynie zaleca się stosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa w postaci luster bezpieczeństwa poprawiających widoczność, sygnałów dźwiękowych generowanych przez wózki podczas zbliżania się do miejsc z ograniczoną widocznością czy odblaskowych kamizelek noszonych przez pieszych uczestników ruchu drogowego.

Mając już opracowane zasady ruchu w magazynie oraz wprowadzone odpowiednie oznakowanie niezbędne jest przeszkolenie wszystkich pracowników, zarówno operatorów wózków widłowych jak i magazynierów. Wszyscy powinni znać i rozumieć zasady poruszania się po obiekcie i przechodzić regularne szkolenia przypominające i aktualizujące. Plan i zasady poruszania się po obiekcie powinny być umieszczone w miejscach wejścia do magazynu, szczególnie, tych do których mają dostęp osoby z zewnątrz.

Leksykon

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Urządzenia do pakowania przedmiotów o prostokątnym i okrągłym kształcie mające pomóc eliminować przestoje i ograniczyć pracę człowieka.
System składowania, w którym układnice transportują jednostki opierając się o oprogramowanie WMS. Zaletami jest optymalizacja wykorzystania kubatury i eliminacja błędów powstałych podczas ręcznego zarządzania magazynem.
Beczki przeznaczone do pakowania, magazynowania oraz transportowania artkułów przemysłowych i spożywczych, wykonane zgodnie z normami unijnymi dotyczącymi wyrobów przeznaczonych do kontaktu z artykułami spożywczymi.
Program e-Skarbonka Zamów katalog NEWSLETTER
Promag S.A. Reviews with ekomi-pl.com

do góry   Promag