Zwroty towarów

Ogólne warunki zwrotu towaru:

 • Produkt nie nosi śladów użytkowania, jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony.
 • Produkt nie jest oznaczony w katalogu literą U-dostępność do uzgodnienia, nie jest wersją specjalną, pozakatalogową, w kolorach innych niż standardowe.
 • Produkt musi zostać zwrócony wraz z dokumentacją techniczną i oryginalnym opakowaniem (jeśli były dostarczone).
 • Zgłoszenie zwrotu musi wpłynąć do Sprzedawcy w formie pisemnej, maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od momentu odbioru towaru.
 • Zwrot wiąże się z wystawieniem faktury korygującej.

Zwrot przez Firmę

 • Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez Sprzedawcę dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru.
 • W przypadku zwrotu/wymiany towaru lub rezygnacji z zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia.
 • Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.
 • Jeśli wysłany produkt nie został odebrany przez Kupującego, to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość obciążenia Kupującego kosztami transportu.

Zwrot konsumencki

 • Konsument i firma prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym pisemnie Sprzedawcę. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy: WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • Towar należy zwrócić przed upływem 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 • Zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący Konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Po zwrocie towaru Sprzedawca zwraca zatem wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwracany produkt należy wysłać na adres: PROMAG S.A. Centrum Logistyki, Koninko, ul. Składowa 3, 62-023 Gądki.
Program e-Skarbonka Zamów katalog NEWSLETTER
Promag S.A. Reviews with ekomi-pl.com

do góry   Promag