Reklamacje

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE:

  • Protokół szkody (jeśli został spisany – dot. wad stwierdzonych przy odbiorze)
  • Zdjęcia uszkodzeń
  • Opis usterki

USTERKA STWIERDZONA PRZY ODBIORZE TOWARU:

Pamiętaj, aby spisać protokół szkody!

  • Odpowiedzialność za ustalenie stanu przesyłki w trakcie dostawy leży po stronie Odbiorcy.
  • Obowiązkiem Kuriera/Kierowcy jest zaczekać na rozładunek i ustalenie stanu zewnętrznego odbieranej przesyłki (opakowania).
  • Wszystkie niezgodności i nawet najmniejsze uszkodzenia opakowania powinny zostać odnotowane na protokole szkody lub w formie uwag do listu przewozowego.
  • Protokół szkody nie musi być sporządzony na druku Kuriera/Kierowcy ale zawsze musi zostać podpisany obustronnie (przez Odbiorcę i Kuriera/Kierowcę). W innym przypadku jest nieważny.
  • Kurier/Kierowca nie może odmówić spisania protokołu szkody jeśli stan opakowania zewnętrznego wskazuje na uszkodzenie.
  • Odbiorca ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki od Kuriera/Kierowcy z powodu uszkodzenia opakowania zewnętrznego.

Co zrobić gdy uszkodzenie opakowania zauważono po tym jak Kurier/Kierowca odjechał?

Pilnie skontaktuj się z nami i/lub Przewoźnikiem i poproś o powrót Kuriera/Kierowcy celem ustalenia stanu przesyłki i spisania protokołu szkody.  

Program e-Skarbonka Zamów katalog NEWSLETTER
Promag S.A. Reviews with ekomi-pl.com

do góry   Promag