Promag
Wpisz szukaną frazę lub nr katalogowy

Zarządzanie zapasami

Prowadzenie przedsiębiorstwa to niezwykle skomplikowane zadanie, które obejmuje wiele różnych aspektów zarządzania.  Jednym z bardzo ważnych zagadnień, którego optymalizacja i sprawne prowadzenie ma znamienny wpływ na efektywne działanie firmy, jest gospodarka zapasami.

Zapasy to określone miarami ilościowymi lub wartościowymi zasoby dóbr znajdujące się w danej lokalizacji, które na daną chwilę nie są wykorzystywane. Inaczej mówiąc, są to rzeczowe środki obrotowe gwarantujące zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Zarządzanie zapasami w magazynie z wysokimi pułkami.

Zarządzanie zapasami ma na celu minimalizację kosztów magazynowania oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi klienta poprzez optymalizację rezerw, która uwzględnia bieżące i przyszłe zapotrzebowanie na wszystkie dobra niezbędne dla uniknięcia nadwyżek, braków w produkcji oraz dystrybucji. Aby efektywnie zarządzać zapasami niezbędna jest wiedza na temat kosztów, jakie wynikają z ich utrzymywania.

Koszty te możemy podzielić na trzy grupy:

  • Koszty związane z zamawianiem zapasów - są to koszty powstałe podczas składania zamówień i ich realizacji.  
  • Koszty utrzymania zapasów, w których skład wchodzą koszty kapitałowe, koszty magazynowania, wraz z przeładunkiem i przemieszczaniem zapasów, koszty ubezpieczenia oraz koszty zużycia i starzenia się zapasów.
  • Koszty braku zapasów, czyli koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w sytuacji braku zapasów w momencie, kiedy są one potrzebne odbiorcy.

Tworząc strategię zarządzaniami zapasami należy posiadać wiele danych i informacji na temat rezerw, które to pozwolą na opracowanie adekwatnych metod i rozwiązań w zakresie zarządzania zapasami.  Do podstawowych danych, których znajomość jest niezbędna aby gospodarka zapasami była prowadzona prawidłowo, zalicza się informacje o popycie na zapas i jego wahaniach, informacje o stanie zapasów i czasie ich realizacji, informacje o kosztach zapasów oraz o wartości i regularności ich zużycia.


Podstawowe metody zarządzania zapasami to:

Zarządzanie zapasami jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej i proces ten należy rozpatrywać w aspekcie działania całego systemu logistycznego.  Obecnie, gdy cały rynek i zachodzące w nim procesy podlegają automatyzacji, gospodarowanie zapasami również staje się procesem wysoce zautomatyzowanym, co sprzyja zmniejszaniu ilości rezerw magazynowych w przedsiębiorstwie.

Leksykon

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Apteczki są to wykonane z blachy stalowej szafki o konstrukcji zgrzewanej, przeznaczone do przechowywania artykułów pierwszej pomocy - niezbędny element w każdym zakładzie pracy!
Urządzenia do pakowania przedmiotów o prostokątnym i okrągłym kształcie mające pomóc eliminować przestoje i ograniczyć pracę człowieka.
System składowania, w którym układnice transportują jednostki opierając się o oprogramowanie WMS. Zaletami jest optymalizacja wykorzystania kubatury i eliminacja błędów powstałych podczas ręcznego zarządzania magazynem.
Program e-Skarbonka Zamów katalog NEWSLETTER

do góry   Promag