Promag
Wpisz szukaną frazę lub nr katalogowy

Szkolenia

PROMAG S.A. w 1982 roku rozpoczął sprzedaż urządzeń gospodarki magazynowej. Ponad 30 lat doświadczeń związanych z wyposażaniem magazynów, projektowaniem systemów magazynowych, właściwą eksploatacją urządzeń magazynowych pozwala nam obecnie dzielić się wiedzą w tym właśnie zakresie.

PROMAG S.A. organizuje cykliczne szkolenia Bezpieczny Magazyn.

Bezpieczny Magazyn

Proponujemy Państwu udział w dwóch rodzajach szkoleń:

1. Szkolenie z bezpiecznej eksploatacji i konserwacji systemów regałowych, na którym prouszone zostaną zagadnienia takie jak:

 • zasady bezpiecznego użytkowania regałów
 • błędy będące najczęstszą przyczyną wypadków
 • dokumenty wymagane przez podmioty kontrolujące warunki pracy w magazynach
 • zasady konserwacji systemów regałowych
 • wytyczne odnośnie przeprowadzania bieżących przeglądów regałów
 • zasady przeprowadzania przeglądów okresowych

2. Szkolenie z bezpiecznej eksploatacji i konserwacji wózków widłowych, doków przeładunkowych i systemów przenośników, na którym poruszone zostaną zagadnienia takie jak:

 • najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem wózków
 • dyrektywy, normy oraz przepisy BHP dotyczące wózków oraz pracy przy ich wykorzystaniu
 • przepisy dotyczące osób obsługujących i konserwujących wózki
 • przygotowanie do codziennej pracy wózkami jezdniowymi
 • zasady bezpiecznej pracy
 • konserwacja i przeglądy wózków jezdniowych podnośnikowych
 • zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń przeładunkowych
 • obowiązujące normy oraz przepisy BHP dotyczące urządzeń przeładunkowych oraz pracy przy ich wykorzystaniu
 • dokumentacja wymagana przy zgłaszaniu urządzeń do UDT, wymogi UDT
 • przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń
 • jak podnieść bezpieczeństwo w firmie za pomocą tego typu urządzeń

Poza cenną wiedzą, każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma:

 • certyfikat uprawniający do prowadzenia przeglądów bieżących regałów
 • instrukcję przeprowadzania przeglądów bieżących regałów paletowych rzędowych i półkowych
 • materiały szkoleniowe

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

 

Szkolenia zazwyczaj odbywają się w siedzibie głównej firmy PROMAG S.A czyli na ul. Romana Maya 11 w Poznaniu, ale istnieje również mozliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibe firmy klienta- przy zapewnieniu odpowiedniej ilości chętnych.

Aktualne szkolenie:

data szkolenia: 07.06.2017r. (szkolenie 1.) ; 08.06.2017r. (szkolenie 2.)
cena szkolenia: 599 zł netto/os (szkolenie 1.) ;  599zł netto/os (szkolenie 2.) ; uczestnictwo w obu szkoleniach: 839 zł netto/os
miejsce szkolenia: PROMAG S.A., ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego. Po zaakceptowaniu  zgłoszenia przez PROMAG S.A. zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa wraz z fakturą proforma.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób/ firm będących użytkownikami regałów. Nie dopuszcza się udziału osób pracujących w przedsiębiorstwach świadczących usługi montażu czy przeglądu systemów regałowych, firm szkoleniowych czy konsultingowych.

 • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia PROMAG S.A. o tym fakcie drogą pisemną. Rezygnację można także przesłać faksem na numer 061 655 82 03. W przypadku wycofania zgłoszenia do 10 dni roboczych od daty szkolenia firma dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia do 5 dni roboczych od daty szkolenia firma dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.

 • PROMAG S.A. dopuszcza możliwość  zmiany osoby będącej Uczestnikiem szkolenia.

 • W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy PROMAG S.A. – Zamawiający otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu 10 dni od daty odwołania szkolenia. W tym przypadku PROMAG S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.

 • PROMAG S.A. zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie szkolenia.

W ramach akceptacji warunków uczestnictwa w szkoleniu, Zgłaszający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych przez PROMAG S.A., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póź. zmianami).

Szczegółowe informacje na temat szkoleń organizaowanych przez PROMAG S.A. oraz formularz zgłoszeniowy do aktualnie prowadzonego szkolenia znajdziecie Państwo pod tym linkiem

Program e-Skarbonka Zamów katalog NEWSLETTER

do góry   Promag