ZAMÓW Z DARMOWĄ DOSTAWĄ! DO KOŃCA CZERWCA TRANSPORT GRATIS dla zamówień powyżej 2000 zł

Masz pytania? + 48 61 655 44 99 lub NAPISZ
Wpisz szukaną frazę lub nr katalogowy

Logistyka

Logistyka - definicja obejmuje cały przebieg procesu planowania, realizowania i kontrolowania wszystkich etapów przepływu surowców, zasobów oraz informacji niezbędnych do osiągnięcia finalnego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeby ostatecznego odbiorcy usługi. Każde stadium realizacji przedsięwzięcia logistycznego powinno być jak najbardziej sprawne oraz efektywne ekonomicznie i sprowadzać się do tego, aby klient mógł otrzymać właściwy towar we właściwym czasie i miejscu po możliwie najniższej cenie. Centrum logistyczne może podejmować także zadania związane z obsługą klienta, realizowaniem zamówień, kontrolowaniem zapasów, procesami zaopatrzeniowymi, gospodarowaniem odpadami, pakowaniem, transportem i składowaniem oraz innymi czynnościami niezbędnymi do skutecznej realizacji założonego celu. Współczesna logistyka opiera się na wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i technologicznych, niezależnie od branży i typu obsługiwanych operacji.

 

Można wyróżnić następujące działy logistyki:

- logistyka produkcji – obejmuje planowanie i sterowanie procesem produkcji, a także kontrolowanie poprawności jego przebiegu

- logistyka dystrybucji – obejmuje planowanie, wdrażanie i kontrolowanie polityki dystrybucyjnej danego przedsiębiorstwa

- logistyka zaopatrzenia – jej głównym zadaniem jest zaopatrywanie przedsiębiorstwa w zasoby niezbędne do wytwarzania dóbr

- logistyka transportu – obejmuje zagadnienia związane zarówno z organizacją transportu materiałów, jak i ludzi

- logistyka miejska – jej zakres obejmuje działalność na terenach zurbanizowanych

- logistyka międzynarodowa – zajmuje się szukaniem rozwiązań logistycznych w zakresie współpracy międzynarodowej

- logistyka magazynowa – jej główną funkcją jest sprawne magazynowanie produktów

- logistyka kontraktowa – dotyczy operacji prowadzonych na powierzchni magazynowej, znajduje szerokie zastosowanie w outsourcingu usług logistycznych

- logistyka marketingowa – jest ona połączeniem logistyki zaopatrzenia z logistyką dystrybucji

- logistyka odzysku, logistyka zwrotna – obejmuje planowanie, wdrażanie oraz kontrolowanie przepływu dóbr i informacji od miejsca ich konsumpcji do miejsca ich pochodzenia

- ekologistyka – jest to typ logistyki zakładający troskę o ochronę środowiska, czyli zajmujący się szukaniem rozwiązań w zakresie gromadzenia, transportu oraz utylizacji odpadów szkodliwych dla środowiska i społeczeństwa

- e-logistyka – zajmuje się wszelkimi aspektami związanymi z wykorzystaniem Internetu oraz systemów informatycznych

 

Koordynacją wszelkich działań logistycznych zajmuje się specjalista – logistyk posiadający niezbędną wiedzę, umiejętności i uprawnienia. Do jego głównych zadań należy planowanie, organizowanie oraz kontrolowanie procesów logistycznych w taki sposób, aby przynosiły one optymalne korzyści zarówno dla przedsiębiorcy, jak i klienta. Wykorzystuje on w tym celu dostępne informacje, którymi posługuje się przy kalkulacji kosztów, szacowaniu czasu dostawy, organizacji wysyłki i zaopatrzenia oraz przygotowywaniu ofert handlowych. Jest on więc specjalistą w kilku dziedzinach plasujących się na pograniczu ekonomii, handlu, zarządzania i komunikacji. Tworzone przez niego systemy logistyczne muszą być możliwie najbardziej sprawne na każdym etapie, niezależnie od tego, czy jest to produkcja, transport, magazynowanie, czy też troska o relacje z odbiorcą.

 

Studia logistyczne dają obszerną wiedzę teoretyczną, odpowiadają wyczerpująco na pytanie dotyczące tego, co to jest logistyka oraz uczą przykładowych rozwiązań. Ich celem jest kształcenie licencjatów, magistrów oraz inżynierów specjalizujących się w szukaniu odpowiednich środków logistycznych. Zagadnienia poruszane w ramach kształcenia na studiach wyższych obejmuję logistykę międzynarodową, globalną, logistykę dystrybucji i zaopatrzenia, logistyki odzysku, ekologistyki, e-logistyki i wielu innych. Menadżerowie z wykształceniem logistycznym są niezwykle cenni z punktu widzenia rynku pracy, dlatego też dziedzina ta coraz prężniej rozwija się na płaszczyźnie akademickiej. Wiele pozycji kierowniczych różnych szczebli wręcz wymaga dziś posiadania dyplomu wyższej uczelni, który pozwoliłby na branie udziału w zarządzaniu skomplikowanymi operacjami.

 

Ze względu na coraz szybszy rozwój produkcji oraz handlu na terenie Polski wkrótce będzie potrzebna coraz większa liczba osób specjalizujących się w tym zakresie. Logistyka jest bowiem połączona z wieloma gałęziami gospodarki, takimi jak produkcja, handel oraz transport i dotyczy ona niemal każdej branży. Uprawnienia i tytuły zdobyte w zakresie nauk logistycznych daje znaczne perspektywy na rozwój zawodowy.

Leksykon

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Urządzenia do pakowania przedmiotów o prostokątnym i okrągłym kształcie mające pomóc eliminować przestoje i ograniczyć pracę człowieka.
System składowania, w którym układnice transportują jednostki opierając się o oprogramowanie WMS. Zaletami jest optymalizacja wykorzystania kubatury i eliminacja błędów powstałych podczas ręcznego zarządzania magazynem.
Beczki przeznaczone do pakowania, magazynowania oraz transportowania artkułów przemysłowych i spożywczych, wykonane zgodnie z normami unijnymi dotyczącymi wyrobów przeznaczonych do kontaktu z artykułami spożywczymi.
Program e-Skarbonka Zamów katalog NEWSLETTER
Promag S.A. Reviews with ekomi-pl.com

do góry   Promag