Promag
Wpisz szukaną frazę lub nr katalogowy

Kaizen

Podnoszenie jakości produktów może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich są innowacje wprowadzane odgórnie raz na jakiś czas, drugim usprawnianie procesu produkcji na każdym jego etapie metodą małych kroków.

Ten drugi sposób jest charakterystyczny dla japońskiego stylu zarządzania i dlatego też nosi japońską nazwę kaizen. Jego istotną cechą jest zaangażowanie wszystkich pracowników firmy w ulepszanie nie tylko produktu, ale też sposobu zarządzania przedsiębiorstwem.

Metoda zarządzania Kaizen

Skuteczność tej metody sprawiła, że stała się ona ważnym elementem metody kompleksowego zarządzania produkcją Lean Manufacturing, której celem jest optymalizacja wykorzystania zasobów, podniesienie jakości produktu, zapewnienie terminowych dostaw itp.

Usprawniania metodą kaizen wprowadzane są na każdym jednostkowym etapie produkcji przez pracowników każdego szczebla, co daje dość szybkie efekty przy niskim koszcie wdrożenia zmian. Wdrożenie tej metody wymaga jednak sprawnego zarządzania, w którym bardzo pomocne okazują się takie narzędzia jak analiza SWOT, analiza MUDA czy standaryzacja 5S

Rozróżniamy dwa główne rodzaje kaizen:

  1. Kaizen przepływu.
  2. Kaizen procesu.

W metodzie kaizen  obowiązuje zasada, że lepiej jest zrobić małe usprawnienie dzisiaj, niż duże jutro.

Główne cele wprowadzania tej metody w przedsiębiorstwie to:

  • Skrócenia czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości.
  • Dostosowywanie techniczne części składowych systemu.
  • Tworzenie kryteriów oceny i nagradzania.
  • Redukcja kosztów.

 

Kaizen posiada 10 podstawowych zasad, które stały się mottem przewodnim wielu firm.

Oto one:

1.   Problemy stwarzają możliwości.

2.   Pytaj 5 razy „Dlaczego?” (Metoda 5 why)

3.   Bierz pomysły od wszystkich.

4.   Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.

5.   Odrzucaj ustalony stan rzeczy.

6.   Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne.

7.   Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne.

8.   Użyj sprytu zamiast pieniędzy.

9.   Pomyłki koryguj na bieżąco.

10. Ulepszanie nie ma końca.

Leksykon

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Apteczki są to wykonane z blachy stalowej szafki o konstrukcji zgrzewanej, przeznaczone do przechowywania artykułów pierwszej pomocy - niezbędny element w każdym zakładzie pracy!
Urządzenia do pakowania przedmiotów o prostokątnym i okrągłym kształcie mające pomóc eliminować przestoje i ograniczyć pracę człowieka.
System składowania, w którym układnice transportują jednostki opierając się o oprogramowanie WMS. Zaletami jest optymalizacja wykorzystania kubatury i eliminacja błędów powstałych podczas ręcznego zarządzania magazynem.
Program e-Skarbonka Zamów katalog NEWSLETTER

do góry   Promag